Ukuchamela umbhede: Izimbangela, ukwelashwa, kanye nezeluleko zabazali

by BabyYumYum
Ukuchamela umbhedeni izimbangela, ukwelashwa kanye nezeluleko zabazali
Reading Time: 3 minutes

Akuzona zonke izingane ezihlangabezana nezinyathelo ezibalulekile ngesikhathi esisodwa, futhi ukuqonda ukomisa kwasebusuku akuhlukile. Ezinye izingane ziyakwazi ukuhlala zomile ubusuku bonke ngaphambi kokuba zazi ukuthi zihamba kanjani futhi zikhulume kahle, kanti kwabanye kuthatha isikhathi eside.

Lokhu kungokwemvelo ngokuphelele. Eqinisweni, ngaphezu kuka-18% wezingane zisachamela umbhede lapho zineminyaka engu-5 ubudala. Njengoba sigubha uSuku Lomhlaba Lokubheda ngomhla zingama-25 kuMeyi 2021, uchwepheshe we-DryNites® Pajama Pajama Pants uDkt Michael Mol uqwashisa ngezimbangela zokuchama embhedeni ezinganeni futhi indlela yokwelapha.

Izimbangela ezivamile zokuchama ezinganeni

Izingane ezichamela umbhede akwenzeki ngokuzithandela. Akukona ubuvila noma inzondo. Azikho izinkinga zemizwa, ubunzima bokufunda noma izinkinga zokuziphatha ezihilelekile. Sihlaziya ngezansi ezinye zezimbangela zenkinga, ezivame ukuhlotshaniswa nokuchama embhedeni.

I-Genetics – izakhi zofuzo

Uma wena noma umlingani wakho nizabalaza ngokuchama lapho niseyingane, ingane yakho inethuba elikhulu elingama-44% lokuhlushwa inkinga efanayo. Uma nobabili nithintekile, lesi sibalo sikhuphukela ku-77%.

Amahomoni

Imizimba yethu ikhiqiza i-hormone ye-antidiuretic ebusuku enciphisa ukukhiqizwa komchamo wemizimba yethu ukuze singadingi ukuya endlini yangasese ubusuku bonke. Ezinye izingane zimane nje azinayo le hormone eyanele emizimbeni yazo, ngakho-ke maningi amathuba okuthi zidinga ukuvuka ngesikhathi zilele.

Ukukhathazeka ngokwengqondo

Ukucindezeleka, ukukhathazeka noma ukungaqiniseki konke kungabangela ukuchama embhedeni. Umuzwa wokungakhululeki noma wokungaqiniseki okubangelwa izinguquko emndenini (njengokuzalwa kwengane yakini entsha noma ukuhlukana kwabazali) noma indawo (njengokushintsha izikole) ungabonakala ezinkingeni zokuchama embhedeni.

Umthamo wesinye esincane

Uma sikhuluma ngengane enesinye esisebenza ngokweqile noma esincane, akubona ubukhulu bomzimba besinye okubhekiselwa kuso, kodwa kunalokho amandla ayo okuzikhipha ngaphambi kwesikhathi ngaphandle kokuba ingane ikwazi ukulawula isenzo lapho ilele. Ezinye izingane nazo zimane zilwela ukuvuka lapho zidinga ukukhipha esinyeni sazo.

Izixazululo namasu okwelapha ukomisa embhedeni ezinganeni

Ukuchama embhedeni kungase kucindezele ngendlela emangalisayo enganeni, kuqede ukuzethemba kwayo futhi ngokunokwenzeka kuyenze yesabe ‘ukungena enkingeni’. Ngokuvamile into ewusizo kakhulu umzali angayenza iwukubekezela nokuqonda, kodwa kunenqwaba yezixazululo nezindlela ezingasiza ekwelapheni ukuchama embhedeni.

Isikhuthazo

Ungafaki ingcindezi enganeni yakho ukuthi ixazulule ukuchama embhedeni ngokushesha, kungaba inqubo ende ngakho yiba nesineke futhi unikeze isikhuthazo esiningi sokunqoba okuncane. Enye indlela yokukhuthaza ingane yakho ukuthi ingamanzisi umbhede iwukurekhoda njalo ebusuku lapho ingazange ibe nengozi embhedeni. Irekhodi lizobonisa ngokusobala ukuthi ingane ibe nobusuku obomi obumbalwa obulandelanayo, futhi ibeka amashadi ngokusobala ukuqhubeka kwayo. Uma lokhu kungakabi njalo, ungahlala ulondolozela le nqubo ngokuhamba kwesikhathi.

Nciphisa uketshezi

Kubalulekile ukuthi ingane yakho ihlale inamanzi usuku lonke kodwa zama ukunciphisa uketshezi esikhathini esingamahora amabili ngaphambi kokulala – iziphuzo ezine-carbonated noma ezine-caffeine, ikakhulukazi, kufanele zigwenywe.

I-alamu yokhuchamela umbhede

Uma uzame zonke izindlela ezijwayelekile ngaphandle kwempumelelo futhi ingane yakho eneminyaka engu-10 noma ngaphezulu isamanzisa umbhede, ungase ucabange ukusebenzisa i-alamu yokuchama embhedeni.

Kuyidivayisi enezinzwa ezokhala i-alamu lapho ingane iqala ukuchama ukuze ivuke iye endlini yangasese. Le ndlela, nokho, ingabangela ukucindezeleka noma ukukhathala enganeni.

Imithi

Kunemithi engasiza ekwelapheni ukuchama embhedeni. Udokotela wengane yakho angase akunikeze into efana ne-Desmopressin, enciphisa inani lomchamo umzimba owukhiqizayo ebusuku ukuze ingane ingasizwa isidingo sokuya endlini yangasese.

Izindlela zokwelapha ezihambisanayo

Abazali bezingane zokuchama embhedeni futhi banezinhlobonhlobo zezindlela zokwelapha ezitholakalayo kubo, ezihlanganisa i-hypnosis, i-acupuncture, i-homeopathy kanye ne-chiropody.

 I-DryNites® Pajama Pants

Amabhulukwe e-DryNites® Pajama anikeza isivikelo esisebenzayo esingasetshenziswa ngesikhathi esifanayo nezinye izindlela zokwelapha. Zihlakaniphile futhi zidonsa kakhulu, ikakhulukazi eziklanyelwe ukufana nezingubo zangaphansi ezivamile, ezizosiza ingane yakho ukuba ilale kahle ebusuku.

Ukuchama embhedeni: iseluleko kubazali

Khumbula ukuthi ukuchama embhedeni akulona iphutha lamuntu; akuhlangene nendlela abazali abaye bakhulisa ngayo ingane yabo, noma ukuthi ibhodwe bayiqeqeshe kanjani futhi okubaluleke nakakhulu, akulona iphutha lomntwana.

Izingane aziqapheli lapho zichama embhedeni, okusho ukuthi ngokwemvelo azikwazi futhi azikwazi ukulawula isinye zazo ngaleso sikhathi. Into engcono kakhulu umzali angayenzela ingane ekomelayo ukuyiqinisekisa ukuthi bekumane kuyingozi futhi angakwenzi lokhu kube kukhulu kakhulu uma kwenzeka.

Related Articles

Leave a Comment