Ukuthomba: Yini ongayilindela kungane yakho

by BabyYumYum
Ukuthomba Yini ongayilindela kungane yakho
Reading Time: 2 minutes
Konke kuqala lapho sibamba leyo nqwaba yempilo entsha ezandleni zethu, asikwazi ukuqala ukucabanga ngesivunguvungu sokukhula nokuthuthuka okuzokwenzeka. Leyo ngane izokhula ngokushesha ibengowesifazane ngokuphazima kweso, ngakho-ke, kubalulekile ukuba nombono wezinye zezinguquko okudingeka sizilindele njengoba zikhula.

Ukuthomba yisikhathi soshintsho lapho abantu abasha beqala ukuba nezimpawu zangaphandle zokuba umuntu omdala nalapho sebekwazi ukuzala.

Ukuthomba kuqala lapho amahomoni avela engxenyeni yobuchopho (pituitary gland) esebenza ezikhiqiza amaqanda ukuze aqale izinguquko zobulili emantombazaneni.

Ukushintsha kwama-hormone kuholela amantombazane ukuba abe nesikhathi sokuqala sokuya esikhathini (ukuya esikhathini). Ukukhula ngokomzimba kokuthomba kuhambisana nemizwa emisha neyinkimbinkimbi, kuhlanganise nesifiso sobulili kanye nobunikazi bobulili. Lezi zinguquko zibuye zihlotshaniswe nokucindezela kontanga ukuze baziphathe ngendlela ethile.

Izinguquko ezingokomzwelo ezihlobene nokuthomba zingase zibe namandla njengezinguquko ezingokomzimba.”

Ngokwesilinganiso, abesifazane baqala ukuthomba lapho sebeneminyaka eyi-10 noma eyi-11. Kungase kuqale eminyakeni eyisishiyagalombili noma kamuva, kuze kufike eminyakeni engu-16 futhi kube yinto evamile. Kuthatha cishe iminyaka emibili kusukela ekuqaleni kokuthomba kuze kube yilapho intombazane iba nesikhathi sayo sokuqala.

Izinguquko ezijwayelekile zomzimba ongazilindela emantombazaneni:

 • Isikhumba sivame ukuba namafutha noma phecelezi amapimples
 • Izinwele zivame ukuba namafutha futhi zingadinga ukuwashwa njalo. Ngemva kwesikhashana, umzimba uzojwayela izinguquko ze-hormonal futhi izinwele ezinamafutha zizohlala phansi.
 • Izindlala zomjuluko zisebenza kakhulu okuholela ekukhuphukeni komjuluko futhi kudinga ukusetshenziswa kwesiqedaphunga.

Izinguquko zocansi zenzeka ngezigaba:

 • Izinguquko ezibonakalayo ezibonakalayo ziqala ngezinguquko emabeleni.
 • Izinqulu zakhe zizoba banzi futhi uboya be-pubic buzoqala ukukhula.
 • Womabili amabele awakhuli ngezinga elifanayo. Umehluko ngosayizi awuhlali unomphela. Nokho, uma kunomehluko ophawulekayo, funa iseluleko kudokotela.
 • Izinwele ezingaphansi kwekhwapha ziyakhula futhi izinwele emilenzeni nasezingalweni zizoba mnyama.
 • Amantombazane amaningi azwa ubuhlungu besikhathi (ngokuvamile ngemva kokuba eseqale ukuqanda noma ukukhiqiza amaqanda).
 • Amantombazane amaningi azwa ubuhlungu besikhathi (ngokuvamile ngemva kokuba eseqale ukuqanda noma ukukhiqiza amaqanda).
 • Uma amantombazane eqala ukuvuthwa, avundile (akwazi ukuba nomntwana).
 • Amanye amantombazane ahlushwa ukushintsha kwemizwelo nezinye izimpawu ze-PMS kuze kube isonto elilodwa ngaphambi kokuya esikhathini.

Singawasekela kanjani amantombazane ethu ngalezi zinguquko?

 • Okokuqala nje, kufanele sisize amantombazane ethu abone ukuthi lokhu kuyingqopha-mlando ebalulekile futhi ejabulisayo ekukhuleni hhayi into yokuba namahloni.
 • Amantombazane kufanele alungele ukuya esikhathini sokuqala, ukuthi yini okufanele ayilindele, yiziphi izikhathi zokuya esikhathini nokuthi zisho ukuthini, ukuthi azilungiselele kanjani.
 • Iqinisekise intombazane ukuthi kujwayelekile ukuthi amabele akhe ahluke kancane kodwa umehluko awubonakali kwabanye.
 • Uma enezinhlungu eziningi ngesikhathi esesikhathini, ibhodlela lamanzi ashisayo, ukujima okuthile noma ukugeza okufudumele kungasiza, kanjalo nemithi edambisa izinhlungu efana ne-paracetamol noma i-anti-inflammatory. Uma ubuhlungu bungaphezu kwamandla, khuluma nodokotela.
 • Uma isikhathi sakhe singaqali ngesikhathi esifanayo nabangane bakhe, mqinisekise ukuthi kuzokwenzeka. Amanye amantombazane athanda ukugqoka ubhodisi ngaphambi kokuba adinge ukuthi azizwe eyingxenye yeqembu. Ubhodisi othambile, njengobhodisi wezemidlalo, kungaba kuhle ukuqala ngawo.
 • Bonana nodokotela uma engazange aye esikhathini ngesikhathi eneminyaka engu-16 noma engu-17, noma uma izikhathi ziyeka ngemva kokuba seziqalile.

Ukuthomba Yini ongayilindela kungane yakhoKhumbula ukuthi izinguquko ezingokomzwelo ezihlobene nokuthomba zingase zibe namandla njengezinguquko ezingokomzimba. Hlonipha isidingo sendodakazi yakho sobumfihlo. Ukuguquguquka kwemizwa kuzokwenzeka futhi ingane yakho izofuna ukuzakhela ubuyena. Zama ukusekela ngangokunokwenzeka futhi ungazithatheli ngokwakho, kuyilapho ngesikhathi esifanayo uxoxisana ngemingcele.

Related Articles

Leave a Comment