BabyYumYum.co.za reaches a wider audience by posting parenting content in isiZulu

Online content portal BabyYumYum.co.za is known for spearheading innovation in the parenting space and the brand has done it again by being the first online-only parenting website to publish content in vernacular in South Africa.

BabyYumYum.co.za Zulu Logo
Ukuba ngumzali sikwenza kubelula - BabyYumYum

Ukuba ngumzali sikwenza kubelula

Kusukela ekuphenduleni okumangazayo ezinkundleni zokuxhumana, i-BabyYumYum.co.za yenza isigaba sokuba ngumzali sibelula. Lapha sikulethela

ulwazi lonke oludingayo ngokukhulisa umndeni wakho nokunakekela kalula izingane zakho.

Lonke lolulwazi sikunikeza lona mahala.

Zonke izindatshana zethu, zibhalwe ngochwephese nodokotela abanakekela izingane. Futhi kulesi sigaba sokwenza ukuba ngumzali kube lula, sisizane kahulu nonesi nombelethisi omkhulu

u-Ann Richardson ophuma ku “Wisdom with Sense”

IBabyYumYum ibe nezinxoxo ezibanzi no-Nesi Ann Richardson, kungalokho kuzothi ngaso sonke isikhathi uma sikhuluma naye, sithathe lololwazi silubhale ngesingisi.

Bazali i-BabyYumYum iyathanda ukunikezana ngolwazi ikakhulukazi lapho ludingeka khona.

Zulu articles