Umlayezo wethemba kulabo abashikashikana nokungatholi izingane

by BabyYumYum
Umlayezo wethemba kulabo abashikashikana nokungatholi izingane
Reading Time: 3 minutes

Ukungabi nanzalo kunomthelela omubi kanye nomthelela omkhulu ngokomzwelo kulabo abathintekayo. Owodwa, kwabayisithupha e-Afrika bangaba nenkinga yokungakhulelwa. Okusho ukuthi eningizimu ye-Afrika iyodwa bayizigidi eziyisishiyagalombili abahlushwa abangakwazi ukukhulelwa (Inyumba).

Nokho kusekhona amabala amabi azungeze lesi sihloko. Kungakho izindaba zombukiso wokuzala ozinikele okokuqala ngqa ezweni lase-Afrika zamukelwe ngesasasa kuwo wonke amazwe.

I-Fertility Show Africa (FSA) ngoMashi 2020 ilandela izehlakalo eziyimpumelelo zokuzala ezenzeke emhlabeni wonke. I FSA banikeza labo abakuthola kunzima ukukhulelwa, kanye nalabo abasohambweni lokuba umzali, ithuba lokuxhumana nochwepheshe nochwepheshe futhi bachayeke kukho konke okunye ongakucabanga endaweni esekelayo nengabonakali.

Umgqugquzeli walo mbukiso, uHeidi Warricker, uyazi kahle ukuthi kunzima kanjani kwabanye abantu ababhekelene nenkinga yokungazali (Inyumba) ukuthi baphumele obala baxoxe ngakho.

I-FSA izosingatha iziguli zokuzala endaweni enobuhlakani lapho zizoba nomphakathi onomqondo ofanayo ukuze zabelane ngohambo lwazo futhi bathole ukwesekwa ngenkathi bethola futhi behlola izinhlobonhlobo zezinketho ezitholakala kuzo.

Futhi nakuba inabanye ochwepheshe bezokwelapha abangcono kakhulu emkhakheni wabo bonke ngaphansi kophahla olulodwa, bayazi futhi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuveza labo abaye bahamba emgwaqeni onzima wokungabi nabantwana.

Abantu ababili abanjalo ngoMfundisi uJerry noKarabo Zwane abasungule i-‘Hannah – You Are Not Alone’ ngemuva kokuzabalaza kwabo nokungabi nanzalo nokusiza abanye abashadile.

Ukucindezeleka nokuphelelwa ithemba kuye kwaba phezulu kakhulu kubo, ngakho-ke baye bazinikela ekusizeni imindeni ukuba iphakame ngaphezu kwehlazo elicatshangwayo lokungazali.

Umfundisi uJerry uthi: “Awukwazi ukukhuluma noyihlo ngakho ngoba ubaba wakho unelinye icebo elokukutholela omunye unkosikazi. Uzizwa ume wedwa. Ukungatholi abantwana kusathathwa njengento engafanele eNingizimu Afrika futhi izithandani eziningi zibhekana nokucwaswa okukhulu.

Izithandani zidinga ukuthola ulwazi olubalulekile lohambo lwazo kochwepheshe abanolwazi.

Konke kumayelana nolwazi, ulwazi oluningi. Uma ulwa nokungabi nabantwana, ukungazi akuyona intokozo, kuyabiza,” usho kanje uJerry.

“Kubalulekile futhi ukuthi labo abaphethwe wukungatholi abantwana bahlangane nalabo abadlule ezintweni ezifanayo. Kuyakusiza ukuthi uqhubeke ukholelwa ezimangalisweni uma uzwa izindaba zempumelelo zabanye abantu,” Kusho uJerry.

Umdidiyeli wamafilimu nosomabhizinisi owine izindondo, uMolatelo Mainetje-Bossman ukhulume ngezimpi zakhe ngefilimu yakhe eyidokhumentari ethi When Babies Don’t Come, lapho ebhala khona indaba wakhe weminyaka engu-10 wokungazali.

Ngale filimu, uMainetje-Bossman akagcinanga ngokukhuthaza abantu abaningi kodwa usenikeze nezwi kwabesilisa nabesifazane abaningi abanesimo esifanayo.

“Ukungazali kuthinta abantu abaningi kunalokho esikucabangayo. Kodwa ngenxa yokuthi kuyisimo esicwaswa kangaka, abaningi bangancamela ukufa buthule kunokufuna usizo lwezokwelapha.

Ukungabi nanzalo nakho kungesinye sezimo zezempilo ezingaqondwa kahle ikakhulukazi emiphakathini yabamnyama lapho kubekwa khona icala ngabesifazane kuphela.

Ngizimisele ngokuphenya futhi ngiphule ukuthula mayelana nokungazali kulezi zindawo.” kuchaza uMainetje-Bossman.

Nokho, okubaluleke ngokufanayo ukuthi labo abahlushwa inzalo bathole ukusekelwa okudingekayo. Isazi sokusebenza kwengqondo esidumile uMandy Rodrigues usebenze emkhakheni wokungabi nabantwana iminyaka engu-24 edlule. Lokhu kuhlanganisa ukusebenza nabantu ngabanye, abathandani nemindeni, ukubasiza babhekane nohambo lwabo lokuzala nokubasiza ngokwenza izinqumo ezishintsha ukuphila. Ingxenye enkulu yokusebenza kwakhe ihilela ukulawula ukucindezeleka kanye nesidingo sendlela ehlukahlukene yokungazali.

Iseluleko sakhe sokuqala kulabo abathatha uhambo

Isiphi iseluleko sakhe sokuqala kulabo abathatha uhambo lokuzala? “Kuyindlela engaba yinde, futhi kuthinta kakhulu imizwa yomuntu, futhi kuthinta zonke izici zempilo yomuntu. Isinyathelo ngasinye sinzima kakhulu kodwa isinqumo esingasiza umuntu abekezele uhambo futhi athole amakhono okwenza uhambo lulawuleke. Kwenza kube nethemba elincane esikhundleni sokumane kukhungathekise.”

Kungumbono obonwa omunye wesazi sokusebenza kwengqondo u-Sue-Ann Bright: “Isipiliyoni sokungabi nabantwana sinzima futhi sinomthelela omkhulu ebudlelwaneni komuntu siqu. Kudingeka siqale ukudiliza inhlamba engokwenhlalo yokungabi nabantwana okuzoholela ezingxoxweni ezikhiqizayo nezinempilo futhi okunganikeza abantu ngabanye abathandani umbono ohlukile ngesimo sabo sokuzala.”

Igama lokugcina livela ku-Tertia Albertyn, umsunguli we-Nurture Egg Donation Programme naye owayeyisiguli sokungazali: “Uma uvulekele kukho, ziningi izindlela ezinhle zokuba nomndeni owufuna. Ukukhulelwa kungase kungenzeki ngendlela ‘yakudala’; ungase udinge usizo lwesidoda somnikeli noma amaqanda omnikeli, noma ngisho ne-surrogate. Kodwa likhona ithemba!”

Umcimbi ofana ne-FSA uvumela abahambele umcimbi ukuthi baxoxe ubuso nobuso nenqwaba yemitholampilo nochwepheshe kanye nokunikeza uhlelo lwesikhulumi olungenakuqhathaniswa oluvela kochwepheshe abaholayo bokuzala nokutholwa endaweni lapho izivakashi zingahlanganyela khona. Baphinde babuze imibuzo, bathole izimpendulo kanye nolwazi kwabanye ochwepheshe abaphambili baseNingizimu Afrika, odokotela abasafufusa, abahlengikazi, izazi zokusebenza kwengqondo nosonhlalakahle.

Abakhangisi basukela kodokotela kuye kwababelaphi, imitholampilo yezinga eliphezulu yokuzala, ochwepheshe bokutholwa, amaqembu ezeluleko, izinhlangano ezinikelayo, izindlela zokwelapha ezihambisanayo nezihlukile, ukudla okunempilo kanye nabeluleki bendlela yokuphila.

Yonke imininingwane

I-FSA isekelwa ngokuziqhenya yi-IFAASA (Infertility Awareness Association of South Africa) kanye ne-SASREG (South African Society for Reproductive Medicine and Gynecological Endoscopy). Funda kabanzi ku-www.fertilityshowafrica.co.za.

Related Articles

Leave a Comment