Isixhumanisi phakathi kokukhuluphala kanye nokuthomba kokuqala

Isixhumanisi phakathi kokukhuluphala kanye nokuthomba kokuqala
Reading Time: 2 minutes
Udume ngelika-“Dr Gynae”, lo dokotela okhuthazayo impilo yabesifazane njengento ayithandayo, unikeze imininingwane ethile esihlokweni esithole ukudonseka futhi sabangela ukukhathazeka kule minyaka embalwa edlule.

Kungani amantombazane amaningi eqala ukuya esikhathini ngaphambi kwesikhathi? Kulezi zinsuku, sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukuzwa ukuthi izingane ezineminyaka engu-9 kanye neyisi-8 ziya esikhathini noma ziqala ukuthomba. “Ngokwesiko amantombazane ayeqala ukuya esikhathini ephakathi kweminyaka engu-12 no-14 ubudala futhi manje aphakathi kweminyaka engu-9 no-11 ubudala, okuyisilinganiso esivamile sokuba intombazane ithole isikhathi sokuya esikhathini eNingizimu Afrika.

Izibalo zifakazela ukuthi phambilini bekuno-5-8% wokukhuluphala kwezingane futhi manje, ngenxa yokudla nendlela yokuphila, ukuthomba kwezingane kungama-20% ngendlela eshaqisayo,” kusho uZenda.

Ukukhuluphala ngokweqile/ukukhuluphala ebuntwaneni kuyinkinga yezempilo yomphakathi yomhlaba wonke edlangile kuwo womabili amazwe asathuthuka nathuthukile. Njengoba kubikiwe, kufikela ku-19.2% abantu abaneminyaka engu-7-18 ubudala babekhuluphele noma abakhuluphele e-China.

E-United States, ukwanda kokukhuluphala ngokweqile ezinganeni ezineminyaka engu-6 kuya kwengu-11 ubudala kukhuphuke kusuka ku-7% ngo-1980 kuya cishe ku-18% ngo-2012. Kusuka ku-5 kuya cishe ku-21%. Ngo-2016, abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-340 abaneminyaka engu-5-19 babekhuluphele ngokweqile emhlabeni wonke.

UDkt Zenda uthi, “Ucwaningo lubonise ukuthi uma ukhuluphele, maningi amathuba okuthi ufinyelele ukuthomba ngaphambi kwesikhathi. “Lokhu kungenxa yokuthi amafutha awumthombo we-Estrogen ngakho uma amafutha engeziwe, i-Estrogen izungeza emzimbeni, amazinga e-Leptin aphezulu futhi konke lokhu kuholela ekutheni umzimba ungene ekuthombeni.

Amantombazane ayalidinga inani elithile lamafutha amahle ukuze umzimba ukwazi ukuya esikhathini nokuqala isikhathi, kodwa uma kudlulele, kuholela ekungalinganini kwama-hormone okungase kwenze umzimba ufinyelele ekuthombeni.”

Ucwaningo luphinde lukhombise ukuthi ukukhuluphala ngokweqile noma ukukhuluphala kakhulu kusukela eminyakeni engu-2-7 kuhlotshaniswa nokuqala kokuthomba kwabafana kanye nasemantombazaneni.

Kodwa-ke, labo abakhuluphele ngokweqile noma abakhuluphele eminyakeni engu-2-4 ababa nesisindo esivamile lapho beneminyaka engu-5-7 babenesikhathi esivamile sokuthomba.

Kuyaphawuleka futhi ukuthi ucwaningo lwaseMelika lwathola ukuthi ngokofuzo, amantombazane ase-Afrika aseMelika athola izikhathi zawo ezincane kunabaseCaucasus ngakho-ke mhlawumbe kukhona isixhumanisi sofuzo esidinga ucwaningo olwengeziwe.

“Iqiniso liwukuthi lokhu ngokwengxenye kubangelwa izingane eziphila ukuphila kokunganyakazi kakhulu kunaseminyakeni engu-20 noma engu-30 edlule. The link between obesity and early onset puberty - BabyYumYum

Ukufika kwe-inthanethi, ukuluthwa kumadivayisi namagajethi, imidlalo ye-inthanethi kanye nokudla okwengeziwe okugayiwe ekudleni, ukuvivinya umzimba kancane kanye nokuncipha kwesikhathi sokudlala ngaphandle ngandlela thize. Amantombazane kwesinye isikhathi ajwayele ukungabi nandaba nezemidlalo lapho esakhula,” kusho uZenda.

Ngokwengqondo, kunzima ngengane eneminyaka engu-8 noma engu-9 ukqonda isimo sokuya esikhathini.

Ukuhlukumezeka kwalokhu okuhlangenwe nakho kwasebuntwaneni kungaba nomthelela ekuzethembeni kwabo kanye nokuzethemba kwabo ukuphila kwabo konke uma kungabhekwana nakho ngendlela efanele.

“Abazali nothisha kumele bazifundise ukuthi kwenziwa kanjani lezi zingxoxo,” kusho uZenda. Kuyacaca ukuthi izingane zethu zidinga ukuthi sivuleleke futhi sithembeke kuzo futhi sixhumane ngokuphumelelayo.

Izingqondo zidinga ukushintshwa ekubhekeni ukuya esikhathini njengokungcolile noma okungcolile njengento evamile nedingekayo.” Izinqubo zokuzala kanye nempilo zidinga ukubonwa njengento enempilo kunokuba into ecindezelayo. Kodwa ukuqala kokuqala kokuthomba nakho kudinga ukubonwa njengophawu oluyisixwayiso sokuthi kukhona okudingeka kushintshe ekudleni kwethu, endleleni yokuphila kanye nendawo esihlala kuyo.

Amathiphu aphezulu

*“Izingane zenza lokho okwenzayo, hhayi lokho okushoyo,” kuxwayisa uDkt Zenda, ngakho yiba yisibonelo esihle sendlela yokuphila enempilo ehlanganisa ukuzivocavoca okuningi, umoya ohlanzekile, isikhathi ongekho ngaso ezikrinini kanye nokudla okunomsoco, okunempilo nokudla okuningi. imifino kanye ne-fiber.

  • Iba nezingxoxo ezifanele iminyaka yakho namadodakazi akho kanye namadodana akho mayelana nokuya esikhathini, ucansi kanye nokuthomba. Ungavumeli izithiyo zamasiko noma zenkolo noma ukuchema kwakho kuthonye noma kukuvimbe.
  • Zijwayeze izikhathi bese uzama ukwenze kube yisikhathi sokugubha, hhayi amahloni nokucwaswa.
  • “Uma abafana bethola ulwazi olwengeziwe mayelana nokuya esikhathini, maningi amathuba okuba baphathe abesifazane ngomusa futhi bangakushayi indiva lokho ababhekana nakho,” kusho uZenda.
  • Hlola amalebula ekudleni kwakho, izimonyo, namakhemikhali asendlini futhi ugweme amapulasitiki.

Qaphela incwadi entsha kaDkt Gynae!

Related Articles

Leave a Comment